Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 047 вопросов и 6 446 052 ответов!

виберіть правильну відповідь: сім'ядолі становить собою а )корінь зародка;б)зародкове стебло;в)видозмінений листок зародка

5-9 класс

Otvet08 22 сент. 2013 г., 2:53:43 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Sasha2172
22 сент. 2013 г., 3:52:28 (7 лет назад)

В)видозминеный листок зародка

Ответить

Читайте также

ПОМОГИТЕ!!!!! Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. 1. Безкільовим птахом є: а) сіра чапля; б) беркут; в) глухар; г) нанду. 2. Перелітним птахом

є: а) соловей; б) домовий горобець; в) омелюх; г) снігур. 3. Зубів не має: а) мурахоїд; б) білий ведмідь; в) пацюк; г) корова. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні. № з/п Твердження «Так» або «ні» 4 Перелітним птахом є сіра ворона 5 Птахи мають сечовий міхур 6 У ссавців є потові залози 7 Бегемот є небезпечним хижаком 8. Дайте визначення. Осілі птахи — це _____________________________________. 9. Дайте відповідь на запитання. Яким чином ссавці пристосувалися до існування у водному середовищі? Варіант ІІ Виберіть одну правильну відповідь. 1. Кочовим птахом є: а) соловей; б) домовий горобець; в) білий лелека; г) снігур. 2. До ряду Рукокрилі належить: а) кажан; б) бегемот; в) павіан; г) кашалот. 3. Має хижі зуби: а) мурахоїд; б) білий ведмідь; в) пацюк; г) корова. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні. № з/п Твердження « «Так» або «ні» 4 Птахи мають повітряні мішки 5 До ряду Хижі відносять кабана 6 У ссавців немає молочних залоз 7 Усі птахи мають підшерстя 8. Дайте визначення. Плацента — це _______________________________________. 9. Дайте відповідь на запитання. Які риси у внутрішній будові птахів свідчать про їх пристосованість до польоту? Варіант ІII Виберіть одну правильну відповідь. 1. До ряду Соколоподібні належить: а) сіра чапля; б) беркут; в) глухар; г) нанду. 2. Осілим птахом є: а) домовий горобець; б) соловей; в) білий лелека; г) снігур. 3. Не має ікол: а) лисиця; б) білий ведмідь; в) пацюк; г) шимпанзе. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні. № з/п Твердження «Так» або «ні» 4 Кріт є представником ряду Комахоїдні 5 Пінгвіни живуть у савані 6 Кашалот ніколи не полює на кальмарів 7 До ряду Соколоподібні відносять пугача 8. Дайте визначення. Нагніздні птахи — це _________________________________. 9. Дайте відповідь на запитання. Які переваги надає ссавцям наявність кількох типів зубів? Варіант ІV Виберіть одну правильну відповідь. 1. Перелітним птахом є: а) сіра ворона; б) домовий горобець; в) білий лелека; г) снігур. 2. До ряду Парнокопитні належить: а) кажан; б) бегемот; в) павіан; г) кашалот. 3. Не має шерстяного покриву: а) лисиця; б) білий ведмідь; в) пацюк; г) кашалот. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні. № з/п Твердження «Так» або «ні» 4 До ряду Пінгвіни відносять нанду 5 У представників ряду Хижі немає різців 6 До ряду Ластоногі відносять дельфінів 7 У всіх птахів яйця висиджують лише самці 8. Дайте визначення. Зародкові оболонки — це ______________________________. 9. Дайте відповідь на запитання. Які риси у зовнішній будові птахів свідчать про їх пристосованість до польоту? Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. 1. До ряду Горобцеподібні належить: а) пугач; б) ворон; в) лебідь-шипун; г) зелений дятел. 2. До ряду Непарнокопитні належить: а) бобер; б) їжак; в) носоріг; г) лисиця. 3. Має роги: а) лисиця; б) корова; в) пацюк; г) шимпанзе. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні. № з/п Твердження «Так» або «ні» 4 Представником приматів є білка 5 У ссавців немає органів нюху 6 Корови мають простий шлунок 7 У птахів є органи бічної лінії 8. Дайте визначення. Кочові птахи — це ____________________________________. 9. Дайте відповідь на запитання. Яким чином ссавці пристосувалися до польоту? Варіант VІ Виберіть одну правильну відповідь. 1. До ряду Дятлоподібні належить: а) пугач; б) ворон; в) лебідь-шипун; г) зелений дятел. 2. Кочовим птахом є: а) сіра ворона; б) велика синиця; в) омелюх; г) білий лелека. 3. До ряду Гризуни належить: а) бобер; б) їжак; в) носоріг; г) лисиця. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні. № з/п Твердження «Так» або «ні» 4 Зебра є представником ряду Парнокопитні 5 У серці страуса лише один шлуночок 6 Деякі ссавці мають отруйні залози 7 Шлунок голуба складається з двох відділів 8. Дайте визначення. Вібриси — це ________________________________________. 9. Дайте відповідь на запитання. Яке значення мають птахи для людини?

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)


1. Вкажіть, чим артеріальна кров відрізняється від венозної:

а) містить кисень;

1 рівень.

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть людину, яка при переливанні прриймає кров:
А) донор;
Б) переносник;
В) реципієнт;
Г) потерпілий.
2. Виберіть камеру серця, де закінчується мале коло кровообігу:
А) праве передсердя;
Б) правий шлуночок;
В) ліве передсердя;
Г) лівий шлуночок.
3. Укажіть, якою буквою на малюнку позначені лейкоцити: (НА МАЛЮНКУ)

4. Позначте вміст лейкоцитів в 1 мм^3 крові у здорової людини:
А) 4-5 млн;
Б) 200-300 тис.;
В) 6-8 тис.;
Г) 1 млн.
5. Визначте показник аналізу крові, що є ознакою недокрів’я:
A) збільшення кількості тромбоцитів;
Б) збільшення кількості еритроцитів;
B) зниження кількості еритроцитів;
Г) збільшення кількості лейкоцитів.

1 рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть оболонку ока, у якій розташована зіниця:
А) рогівка; В) райдужна;
Б) сітківка; Г) білкова.

2. Визначте допоміжну частину ока, що забезпечує відведення поту з лоба:
А) брови; В) вії;
Б) слізний канадець; Г) повіки.

3. Укажіть частину вуха, що не входить до складу середнього:
А) молоточок; В) коваделко;
Б) завитка; Г) стремінце.

4. Укажіть, який учений запропонував класифікацію смаків:
А) І. П. Павлов; В) І. М. Сеченов;
Б) М. В. Ломоносов; Г) М. І. Лунін.

5. Оберіть рецептори, що визначають колір предметів:
А) механорецептори; В) терморецептори;
Б) хеморецептори; Г) фоторецептори.

6. Визначте частку мозку, де розташована зорова зона теми тесту «сенсорні системи» тематичного оцінювання біологія:
А) скронева; В) тім’яна;
Б) потилична; Г) лобна.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей із запропонованих варіантів.
7. Оберіть оптичні частини ока.
(3 правильні відповіді)
A) Рогівка;
Б) зіниця;
B) склоподібне тіло;
Г) сітківка;
Д) кришталик.У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. У сітківці ока розташовані рецептори __________________ та ______________________.

9. Між зовнішнім та середнім вухом розташована______________________________________.

3 рівень
Завдання тест контролю 10 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д.
10. Установіть правильну послідовність проходження звукового сигналу.
A) Слухові рецептори завитки;
Б) слухові кісточки;
B) вушна раковина;
Г) барабанна перетинка;
Д) слуховий прохід;
Е) слуховий нерв.

У завданні 11 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
11. Установіть відповідність між складовими ока та їх функціями.
1. Райдужка; А) Сприймає зображення;
2. зіниця; Б) заломлює промені світла;
3. кришталик; В) регулює кількість світла;
4. сітківка. Г) надає оку забарвлення;
Д) аналізує зображення.

4 рівень
12. Око часто порівнюють з фотоапаратом, а сітківку – з фотолабораторією. Поясніть, звідки пішло це порівняння.Вы находитесь на странице вопроса "виберіть правильну відповідь: сім'ядолі становить собою а )корінь зародка;б)зародкове стебло;в)видозмінений листок зародка", категории "биология". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "биология". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.