Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 447 вопросов и 6 444 870 ответов!

На фермі утримують три фенотипні групи норок: білих, чорних кохінурових(біле хутро з чорним хрестом на спині). При схрещуванні білих норок між собою

10-11 класс

народжувалися виключно білі дитинчата,при схрещуванні чорних – лише з чорним забарвленням хутра. Дитинчата від схрещування білих норок з чорними мають виключно кохінурове забарвлення хутра. Визначте: 1.Яке явище спостерігають у гібридів першого покоління? 2.Які будуть фенотипи нащадків, отриманих від схрещування кохінурових норок між собою? 3. Які будуть фенотипи нащадків, отриманих від схрещування кохінурових норок з білими? 4. Які будуть фенотипи нащадків, отриманих від схрещування кохінурових норок із чорними???

Guz218 17 авг. 2014 г., 7:26:06 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Duhfufdr
17 авг. 2014 г., 9:06:53 (6 лет назад)

1) компліментарності

2) 50% коніхурових 25% білих 25% чорних

3) 50% коніхурових 50% чорних

4) 50% чорних 50% коніхурових
 

Ответить

Другие вопросы из категории

иглы ежа- видоизмененные волосы? ДА или НЕТ
голубоглазый правша женился на кареглазой правше у них родилось двое детей кареглазый левша и голубоглазый правша от второго брака у этого же мужчины с

другой кареглазой правшой родилось трое кареглазых правшой . определить генотип всех трех родителей

Как растения удаляют ненужные вещества
15. Какие вещества входят в состав мономеров ДНК?

а – глюкоза
б – фосфорная кислота
в – холестерин
г – всё верно
д – всё не верно

Читайте также

помогите решить задачи(любіе которіе знаеете срочно пожалуста ,завтра контрольная Задачі на визначення груп крові людини

1. Гомозиготна мати має групу крові А(II), гомозитний батько В(III). Які групи крові можуть мати їхні діти?

2. Ген третьої групи крові (IВ) домінує над геном IО. Гетерозиготний чоловік, який має III групу крові, одружився з жінкою, яка має I групу крові. Визначте можливі генотипи й фенотипи їхніх дітей.

3. У хлопчика О(I) група крові, у його сестри - АВ(IV). Визначте групи крові та генотипи їхніх батьків.

4. У пологовому будинку переплутали хлопчиків. Батьки першої сім`ї мають О(I) і A(II) групи крові, а батьки другої – A(IIе) і AB(IV) групи крові. Аналізами встановлено, що в дітей О(I) і AB(IV) групи крові. Визначте, хто чий син.

5. У карооких батьків двоє блакитнооких дітей мають I і IV групи крові, а двоє карооких –II і III. Карий колір очей домінує над блакитним і визначається аутосомним геном. Яка ймовірність народження в цій сім`ї блакитноокої дитини з I групою крові?

6. Жінка гетерозиготна за А(II) групою крові вийшла заміж за чоловіка з AB(IV) групою крові. Які групи крові матимуть їхні діти?

7. Батько має I групу крові, мати-IV. Їх дочка одружилася з юнаком, який має III групу крові (ВО). Від цього шлюбу народилися діти з I-ю, II-ю і IV-ю групами крові. Визначте групу крові матері. Чи можливе народження від цього шлюбу дитини з III групою крові?

8. Групи крові системи АВО залежать від трьох алелей гена I, які позначені символами IА, IВ, IО. Визначте генотипи батьків, якщо в їхніх дітей всі чотири групи крові.

9. Від шлюбу між чоловіком з групою крові АВ і жінкою з групою крові А народилося троє дітей з групами крові В, АВ і О. Визначте генотипи батьків і дітей. Чи немає в цих даних чогось такого, що викликає сумнів?

10. Під час розгляду cудової справи про батьківство встановлено, що в дитини IV група крові, у матері -II група, а в імовірного батька - I група крові. До якого висновку повинен прийти судмедексперт?

11. Чоловік, хворий на гемофілію, взяв шлюб із жінкою, батько якої був гемофіліком. Встановіть ймовірність народження в цій родині хворих на гемофілію дітей. здоровою жінкою, гетерозиготною за цією ознакою. Визначте імовірність народження дітей з нормаль

12. У людини відсутність потових залоз зумовлена рецесивною алеллю, локалізованою в Х-хромосомі. Чоловік, у якого відсутні потові залози, одружився зі ними потовими залозами.

13. Надмірне оволосіння вушних раковин (гіпертрихоз) зумовлене геном, локалізованим у У-хромосомі. Яка ймовірність народження дитини з такою ознакою, якщо її має батько?

14. Жінка з нормальним зором, батько якої був дальтоніком, одружилась з чоловіком, що має гіпертрихоз вушних раковин і нормальний зір. Яка ймовірність народження в них сина, що матиме ці аномалії?

15. Ген забарвлення очей у мухи дрозофіли в Х-хромосомі. Ген червоних (нормальних) очей (W) домінує над геном білих (w). Визначте фенотип і генотип гібридів F1, якщо схрестили білооку самку з червонооким самцем?

16. У людини домінантний ген P, що визначає стійкий рахіт, зчеплений зі статтю. Яка вірогідність народження хворих дітей у жінки, гетерозиготної за геном рахіту?

Задачі з генетики

1. При схрещування високорослого помідора із карликовим усе потомство в F1мало високе стебло. Але в F2 серед 35800 одержаних кущів помідорів 8950 були карликовими. Скільки гомозиготних рослин є серед гібридів F2?

2. Одна з рослин пшениці має червоне колосся( домінантна ознака) і невилягаюче стебло (рецесивна ознака), а інша - біле колосся (рецесивна ознака) і вилягаюче стебло(домінантна ознака). Обидві рослини є гетерозиготними за одним із генів. Скільки відсотків гібридів з білим колоссям і невилягаючим стеблом буде одержано при схрещування цих рослин?

3. У сім`ї, де обоє батьків мали нормальний слух і в одного з них було пряме волосся, а в іншого – кучеряве, народилися діти: глуха з прямим волоссям і кучерява з нормальним слухом. Яка вірогідність народження глухої кучерявої дитини в цій сім`ї, якщо відомо, що нормальний слух і кучеряве волосся – ознаки домінантності?

4. У гороху гладенька форма насіння домінує над зморшкуватою, а високо рослість над низькорослістю. Обидві ознаки успадковуються незчеплено. Схрестили 2 гомозиготні рослини – високу зі зморшкуватим насінням і низькорослу – з гладеньким. Надалі гібриди розмножувались самозапиленням. В F2 одержано 1760 особин. Скільки серед них теоретично має бути високих рослин зі зморшкуватим насінням?

5. У дурману пурпурове забарвлення квіток (Р) домінує над білим (р), а колючі коробочки (D) – над гладенькими (d). Рослину з пурпуровими квітками і гладенькою коробочкою схрестили з такою, що має білі квіти і колючі коробочки. Одержали 320 рослин з пурпуровими квітами і колючими коробочками і 312 рослин з пурпуровими квітами і гладенькими коробочками. Визначте генотипи батьківських форм.

6. У гороху гладенька форма насіння домінує над зморшкуватою, а високо рослість над низькорослістю. Обидві ознаки успадковуються незчеплено. Схрестили 2 гомозиготні рослини – високу зі зморшкуватим насінням і низькорослу – з гладеньким. Надалі гібриди розмножувались самозапиленням. В F2 одержано 2670 особин. Скільки серед них теоретично має бути високих рослин з гладеньким насінням?

Запитання відкритого рівня

1. Охарактеризуйте всі закони Г. Менделя, визначте їх статистичні основи.

2. Охарактеризуйте явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості.

3. Опишіть види статевого та нестатевого розмноження. Наведіть приклади.

4. Мутагени. Причини мутацій.

5. Охарактеризуйте етапи ембріонального розвитку тварин.

Мех платиновой норки ценится выше ,чем мех стандартной норки.Как нужно вести скрещивание,чтобы получить наибольшее количество норок с ценным

платиновым мехом от имеющихся на ферме стандартных самок и платинового самца?(Ген платиновой окраски рецессивный).Проанализируйте условие задачи,уясните ,что дано,что требуется определить.

Мех платиновой норки ценится выше ,чем мех стандартной норки.Как нужно вести скрещивание,чтобы получить наибольшее количество норок с ценным платиновым

мехом от имеющихся на ферме стандартных самок и платинового самца?(Ген платиновой окраски рецессивный).Проанализируйте условие задачи,уясните ,что дано,что требуется определить.

№ 2. Какое потомство можно ожидать

от скрещивания коровы и быка,
гетерозиготных по окраске шерсти?
Задача № 3. У морских свинок вихрастая
шерсть определяется доминантным ге¬ном, а
гладкая — рецессивным.
1. Скрещивание двух вихрастых свинок между
собой дало 39 особей с вихрастой шерстью и
11 гладкошерстных животных. Сколько среди
особей, имеющих домина¬нтный фенотип,
должно оказаться гомозиготных по этому
признаку?
2. Морская свинка с вихрастой шерстью при
скрещивании с особью, обладающей гладкой
шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26
гладкошерстных потомков. Опре¬делите
генотипы родителей и потомков.
Задача № 4. На звероферме получен приплод
в 225 норок. Из них 167 животных имеют
коричневый мех и 58 норок голубовато-серой
окраски. Определите генотипы исходных
форм, если известно, что ген коричневой
окраски доминирует над геном,
определяющим голубовато-серый цвет
шерсти.
Задача № 5. У человека ген карих глаз
доминирует над геном, обусловливающим
голубые глаза. Голубоглазый мужчина, один
из родителей которого имел карие глаза,
женился на кареглазой женщине, у которой
отец имел карие глаза, а мать — голубые.
Какое потомство можно ожидать от этого
брака?
Задача № 6. Альбинизм наследуется у
человека как рецессивный признак. В семье,
где один из супругов альбинос, а другой имеет
пигментированные волосы, есть двое детей.
Один ребенок альбинос, другой — с
окрашенными волосами. Какова вероятность
рождения следующего ребенка-альбиноса?
Задачи на ди- и полигибридное скрещивание
Задача № 8. У крупного рогатого скота ген
комолости доминирует над геном рогатости, а
ген черного цвета шерсти — над геном
красной окраски. Обе пары генов нахо¬дятся
в разных парах хромосом.
1. Какими окажутся телята, если скрестить
гетерозиготных по обеим парам
признаков быка и корову?
2. Какое потомство следует ожидать от
скрещивания черного комолого быка,
гете¬розиготного по обеим парам признаков,
с красной рогатой коровой?
Задача № 9. У собак черный цвет шерсти
доминирует над кофейным, а короткая шерсть
— над длинной. Обе пары генов находятся в
разных хромосомах.
1. Какой процент черных короткошерстных
щенков можно ожидать от скрещивания двух
особей, гетерозиготных по обоим признакам?
2. Охотник купил черную собаку с короткой
шерстью и хочет быть уверен, что она не
несет генов длинной шерсти кофейного цвета.
Какого партнера по фенотипу и генотипу надо
подобрать для скрещивания, чтобы проверить
генотип купленной со¬баки?
Задача № 10. У человека ген карих глаз
доминирует над геном, определяющим
развитие голубой окраски глаз, а ген,
обусловливающий умение лучше владеть
правой рукой, преобладает над геном,
определяющим развитие леворукости. Обе
пары генов расположены в разных
хромосомах. Какими могут быть дети, если
родители их гете¬розиготны?

Помогите решить задачу по генетике : на ферме содержались коровы чёрной и бурой масти,бык имел чёрную масть.Все родившиеся

телята имели только чёрную масть.Какая масть является доминантной?Какую масть будут иметь потомки этих телят?Вы находитесь на странице вопроса "На фермі утримують три фенотипні групи норок: білих, чорних кохінурових(біле хутро з чорним хрестом на спині). При схрещуванні білих норок між собою", категории "биология". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "биология". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.